Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Pobierz jako PDF Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt (dalej jako: „Program”) jest główną prawną formą działania, za pomocą której gminy realizują zadanie własne w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywania, nałożone na mocy art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. … Czytaj dalej Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt