Prawo weterynaryjne
www.prawoweterynaryjne.pl
Masz pytanie? Zadzwoń!
tel. + 48 506 066 723
O nas

Strona jest miejscem gdzie publikowane są opinie i artykuły dotyczące prawa weterynaryjnego, prawa żywnościowego oraz z zakresu ochrony zwierząt.

Strona jest jednocześnie Biuletynem Informacyjnym Kancelarii Prawnej RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Aktualności
17264868_1392152770848553_8321339106114750038_n

Konferencja naukowa „Przemoc wobec zwierząt”

6 kwietnia 2017

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową „Przemoc wobec zwierząt” organizowaną w dniu 25 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Uniwersytecka 22/26, s.218 budynek A) przez Koło Naukowe Praw Zwierząt działające przy tym Uniwersytecie.

Wśród wielu ważnych i ciekawych tematów zostanie wygłoszony referat dra Michała Rudego z Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, Filia Wrocław po tytułem „Ochrona zwierzęcia w prawie administracyjnym a prawo karne” oraz referat mgr Agnieszki Gruszczyńskiej „Czy zwierzętom w polskim ZOO możemy zapewnić odpowiedni poziom dobrostanu? Refleksje nad regulacjami prawnymi regulującymi utrzymanie zwierząt w ogrodach zoologicznych i ich efektywnością w kontekście historycznym i prawnoporównawczym” (także Uniwersytet SWPS).

W załączeniu przedstawiamy szczegółowy plan konferencji.

https://drive.google.com/…/0B1Oi99zI3zdAU2V5dHpWRGRLR…/view…

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemoc wobec zwierząt”

Uniwersytet Wrocławski

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 9.40 Uroczyste otwarcie konferencji przez Dziekana WPAiE UWr.

9.40 – 9.50 Dr hab. Joanna Helios, dr hab. Wioletta Jedlecka, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski – O przemocy wobec zwierząt – wprowadzenie. Dlaczego krzywdzimy zwierzęta? Argumenty

etyczno – filozoficzne

9.50 – 10.00 Ewa Niemiec, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski, Okrucieństwo czyli co? O problemach oceny zjawiska

10.00 – 10.10 Barbara Rode, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Dlaczego ludzie znęcają się nad zwierzętami?

10.10 – 10.20 Katarzyna Grotkowska, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski, Udział organizacji, której statutowym celem jest ochrona zwierząt w procesie – wybrane aspekty

10.20 – 10.30 dr hab. prof. UP Dorota Probucka, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Myślistwo jako jedna z form skrajnej przemocy wobec zwierząt

10.30 – 10.40 Agnieszka Tęgowska, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej,Ekoterroryzm, a ochrona środowiska

10.40 – 10.50 Martyna Stępień, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski, Polskie regulacje prawne w zakresie wykorzystania GMO

10.50 – 11.00 Natalia Zacharek, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, „Pies to tylko pies”. Filozoficzny status zwierząt według Kościoła i Cerkwi

11.00 – 11.10 Anna Haberland, Instytut Archeologii, UAM Poznań, Przemoc wobec zwierząt w świetle badań archeologicznych

11.10 – 11.30 dyskusja

11.30 – 11.50 przerwa kawowa

11.50 – 12.00 Dr Michał Rudy, Uniwersytet SWPS, filia Wrocław, Ochrona zwierzęcia w prawie administracyjnym a prawo karne

12.00 – 12.10 Monika Szczepańska, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski, Odpowiedzialność karna za znęcanie się nad zwierzętami

12.10 – 12.20 Anna Chrobot, Ekostraż, Studium przypadków znęcania się nad zwierzętami: od wykrycia sprawcy do ukarania/umorzenia

12.20 – 12.30 Tomasz Dziedziński, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski, Znęcanie się nad zwierzętami w orzecznictwie sądów

12.30 – 12.40 Dr Anna Zientara, Grzegorz Wrona, WPiA, Uniwersytet Warszawski, Podobieństwa i różnice w wykładni pojęcia znęcania wobec ludzi i wobec zwierząt. Nieuzasadnione wymienne stosowanie wykładni obu przestępstw

12.40 – 12.50 Agnieszka Szubert, Hospicjum dla kotów bezdomnych, Pseudohodowla jako zalegalizowana forma zbieractwa

12.50 – 13.00 Marta Pratkowiecka, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski, Krąg pokrzywdzonych przestępstwami stypizowanymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

13.00 – 13.10 Klara Walkowicz, WSP, Uniwersytet Wrocławski, Działalność parlamentarzystów na rzecz poprawy statusu zwierząt w Polsce

13.10 – 13.20 Karolina Kulińska, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski, Zakaz obrotu produktami kosmetycznymi testowanymi na zwierzętach w prawie Unii Europejskiej

13.20 – 13.30 dr Zuzanna Gądzik, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, KUL, Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych

13.30 – 13.40 Justyna Knosała, WPiA, Uniwersytet Śląski, Zasada 3R jako podstawa systemu ochrony zwierząt doświadczalnych

13.40 – 13.50 Mateusz Kępa, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski, „W nowej Rzeszy nie będzie więcej dopuszczalne okrucieństwo wobec zwierząt” – Aspekty prawne ochrony zwierząt w III

Rzeszy

13.50 – 14.10 dyskusja

14.10 – 14.30 przerwa kawowa

14.30 -14.40 Fundacja VIVA, O wykorzystaniu zwierząt w cyrkach

14.40 – 14.50 Fundacja VIVA, O wykorzystaniu koni w transporcie na Morskie Oko

14.50 – 15.00 Julia Kulik, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski, Otwarte Klaki, Przemoc wobec zwierząt futerkowych

15.00 – 15.10 Eliza Jachnik, WPiA, UAM Poznań, Prawne aspekty ochrony zwierząt w procesie produkcji rolnej

15.10 – 15.20 Agnieszka Jóźwiak, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wielkopolska Policja na rzecz zwierząt, czyli program Animal Rescue

15.20 – 15.30 dr Dariusz Wasiak, WSB Wrocław, Robert Kuswik, Jerzy Narolski, Straż Miejska Siechnice i Oława, Rola straży gminnych (miejskich) w kształtowaniu ochrony zwierząt

domowych

15.30 – 15.40 Fundacja Oleśnickie Bidy, Pseudohodowla jako forma znęcania się nad zwierzętami

15.40 – 15.50 Marlena Olszewska, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski, Zjawisko pseudohodowl a przepisy ustawy o ochronie zwierząt.

15.50 – 16.00 Karolina Gil, WPiA, Uniwersytet Śląski, Skuteczna reakcja na przemoc – analiza regulacji dot. znęcania się nad zwierzętami w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

16.00 – 16.10 Norbert Augustynowicz, WPiA, Uniwersytet Warszawski, Walka z przemocą wobec zwierząt na przykładzie prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich

16.10 – 16.20 Agnieszka Gruszczyńska, Uniwersytet SWPS Warszawa, Czy zwierzętom w polskim ZOO możemy zapewnić odpowiedni poziom dobrostanu? Refleksje nad regulacjami prawnymi regulującymi utrzymanie zwierząt w ogrodach zoologicznych i ich efektywnością w kontekście historycznym i prawnoporównawczym

16.20 – 16.30 Monika Wołczecka i Aleksandra Puchtel, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Gatunki inwazyjne z punktu widzenia prawnego i biologicznego

16.30 – 16.40 Marta Tumidalska, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski, Nowelizacja prawa łowieckiego a przemoc wobec zwierząt

16.40 – 17.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

 


2013 Prawo Weterynaryjne - www.prawoweterynaryjne.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.