Prawo weterynaryjne
www.prawoweterynaryjne.pl
Masz pytanie? Zadzwoń!
tel. + 48 506 066 723
O nas

Strona jest miejscem gdzie publikowane są opinie i artykuły dotyczące prawa weterynaryjnego, prawa żywnościowego oraz z zakresu ochrony zwierząt.

Strona jest jednocześnie Biuletynem Informacyjnym Kancelarii Prawnej RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Aktualności

Projekty wspólnotowych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności

5 czerwca 2013

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swojej stronie www.minrol.gov.pl Komisja Europejska przyjęła pakiet dokumentów mających na celu wzmocnienie zdrowia i standardów bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym.

Pakiet ten zawiera następujące projekty aktów normatywnych rangi rozporządzenia prawa wspólnotowego:

  • w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, [….]/2013 oraz dyrektywy 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE, 2008/120/WE i 2009/128/WE (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych);
  • w sprawie zdrowia zwierząt;
  • w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin:
  • w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin.

Projekty aktów normatywnych w języku angielskim są dostępne na stronie Komisji: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/animal-plant-health_en.htm.

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie dostępna jest pod linkiem:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zdrowie-zwierzat-roslin-bezpieczenstwo-zywnosci-i-nasiennictwo .

biuletyn


2013 Prawo Weterynaryjne - www.prawoweterynaryjne.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.