Prawo weterynaryjne
www.prawoweterynaryjne.pl
Masz pytanie? Zadzwoń!
tel. + 48 506 066 723
O nas

Strona jest miejscem gdzie publikowane są opinie i artykuły dotyczące prawa weterynaryjnego, prawa żywnościowego oraz z zakresu ochrony zwierząt.

Strona jest jednocześnie Biuletynem Informacyjnym Kancelarii Prawnej RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Aktualności
O kocich 072 kopia4

Szkolenie „Prawna ochrona zwierząt – teoria i praktyka”

15 maja 2017

Szanowni Państwo,
w imieniu Kancelarii Prawnej RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Sp.k. oraz Biuletynu Informacyjnego Prawo weterynaryjne, proponujemy udział w szkoleniu „Prawna ochrona zwierząt – teoria i praktyka”.

Zajmując się od lat kwestiami z obszaru prawa weterynaryjnego, mamy bardzo duże doświadczenie, w tym praktykę, w zakresie tak istotnego tematu, jakim jest humanitarna ochrona zwierząt. Od września 2016 r. prowadzimy szkolenia z tego zakresu dedykowane organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

Obecnie proponujemy szkolenie dwudniowe. Zakładamy, że niektórzy z Państwa będą bardziej zainteresowani przeprowadzaniem interwencji, zaś inni działalnością na rzecz zwierząt bezdomnych, oraz rozszerzamy zajęcia praktyczne, oparte o przykłady konkretnych spraw, wydane decyzje i orzeczenia sądów. Dla osób, które chcą zapoznać się ze wszystkimi kwestiami prawnymi z zakresu ochrony zwierząt, które zostały ujęte w pełnym programie, proponujemy wykupienie dwóch szkoleń w niższej cenie.
Uczestniczenie w szkoleniu pozwoli osobom działającym na rzecz zwierząt w ramach organizacji społecznych, jak i poza nimi, oraz pracownikom urzędów gmin, na zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ochrony zwierząt.

Prosimy o zapoznanie się z programem.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31 i będzie trwało dwa dni: 
Część I – dnia 9 czerwca 2017 (zgłaszenia do 2 czerwca)
Część II – dnia 23 czerwca 2017 (zgłoszenia do 17 czerwca)

Koszt pojedynczego dnia to 230,00 zł netto (282,90 zł brutto) od osoby. W cenę wliczone są przerwy kawowe i kanapki. Jeśli wybiorą Państwo dwa dni, opłata za całość wyniesie 380,00 zł netto (467,40 brutto). Opłatę należy wnieść do dnia poprzedzającego szkolenie.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do wyżej wskazanych terminów na adres: a.gruszczynska@kancelaria-result.pl. W razie pytań również prosimy o wiadomość e-mail lub telefon pod numer 510 026 719.
Organizator szkolenia zastrzega, że szkolenie dobędzie się jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób.
Zapraszamy Państwa serdecznie!

Plan szkolenia dla organizacji i urzędów gmin
„Prawna ochrona zwierząt – teoria i praktyka 1” / 9.06.2017

10:30-10:45 Przywitanie uczestników /Informacje o celu szkolenia, programie i zasadach udziału w warsztatach.
10:45-12:00 Wprowadzenie do problemów prawnej ochrony zwierząt, źródła prawa dotyczące zwierząt, status zwierzęcia /WYKŁAD
*Podstawowe krajowe i unijne akty prawne dotyczące zwierząt oraz ich ochrony i kilka słów historii;
*Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zwierząt oraz ich ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej zwierząt domowych;
*Status zwierzęcia w ramach poszczególnych gałęzi prawa;
*Różny status zwierząt – zwierzęta domowe, gospodarskie, wykorzystywane do doświadczeń, wykorzystywane do celów rozrywkowych, zwierzęta w zoo 
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:45 Status organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt / Humanitarna ochrona zwierząt /WYKŁAD
*Organizacje pozarządowe / funkcjonowanie w III sektorze;
*Status organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt – wstęp
*Humanitarna ochrona zwierząt – podstawowe informacje;
*Ochrona życia zwierzęcia; 
*Ochrona zwierzęcia przed cierpieniem – przestępstwa;
*Porzucenie zwierzęcia jako przykład czynu zabronionego
13:45-14:00 Przerwa
14:00-15:30 Humanitarna ochrona zwierząt / 
Czasowe odebranie zwierzęcia /WYKŁAD
*Czasowe odebranie zwierzęcia w związku z zaistnieniem przesłanki znęcania się nad nim oraz problematyka dalszego postępowania w sprawie;
*Status organizacji w postępowaniu administracyjnym; 
*Ochrona zwierzęcia przed cierpieniem – wykroczenia / standardy utrzymywania zwierząt, rozmnażanie i obrót zwierzętami domowymi;
*Przestępstwa a wykroczenia;
*Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad wykonywaniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt
15:30-15:45 Przerwa
15:45-17:00 Case study / WARSZTATY
*Interwencje – analizy przypadków, omawianie wariantów możliwych sytuacji;
*Przygotowywanie podstawowych dokumentów w postępowaniu;
*Przykładowe decyzje dot. odebrania zwierzęcia;
*Uprawnienia organizacji społecznej w postępowaniu w sprawach karnych z zakresu ochrony zwierząt

Plan szkolenia dla organizacji i urzędów gmin
„Prawna ochrona zwierząt – teoria i praktyka 2” / 23.06.2017
10:30-10:45 Przywitanie uczestników / Informacje o celu szkolenia, programie i zasadach udziału w warsztatach.
10:45-12:00 Bezdomność zwierząt / WYKŁAD
*Problem bezdomności zwierząt – wprowadzenie;
*Zwirzęta bezdomne, zwierzęta bezdomne czasowo;
*Cywilno-prawna sytuacja zwierzęcia bezdomnego;
*Ochrona zwierząt przed bezdomnością;
*Gminne programy przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi i uprawnienia organizacji społecznych, których celem jest ochrona zwierząt
12:00-12:15 Przerwa
12:15-13:45 Programy zapobiegania bezdomności / 
prowadzenie schronisk i odławianie zwierząt /WYKŁAD
*Uchwalanie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz jego realizacja; 
*Sterylizacja i kastracja zwierząt oraz ich znakowanie; 
*Wyłapywanie zwierząt bezdomnych i opieka nad nimi – prowadzenie schronisk, wymogi prawne;
*Problem „azyli” i „domów tymczasowych”
13:45-14:00 Przerwa
14:00-15:30 Inne obowiązki gmin, wybrane problemy ze sfery cywilnoprawnej /WYKŁAD
*Problem opieki nad kotami wolno żyjącymi;
*Regulacje dotyczące rzeczy znalezionych;
*Przekazywanie zwierząt nowym właścicielom /„umowy adopcyjne”;
*Usługi związane z opieką nad zwierzęciem: przewóz zwierząt, hotele dla zwierząt, codzienna opieka nad zwierzęciem
15:30-15:45 Przerwa
15:45-17:00 Case study /WARSZTATY
*Omówienie przykładowych uchwał – programów przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi
*Case study z zakresu opieki nad kotami wolno żyjącymi
*Omówienie wymogów dla poszczególnych dokumentów oraz podstawowych najczęstszych błędów w przypadku umów adopcyjnych, umów o opiekę nad zwierzęciem, umów o transport zwierzęcia.


2013 Prawo Weterynaryjne - www.prawoweterynaryjne.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.