Archiwa tagu: administracja publiczna

Prawo do dobrej administracji

29 marca 2017

W jutrzejszym wydaniu specjalnym „20 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” „Dziennika Gazeta Prawna” polecamy artykuł radcy prawnego dra Michała Rudego z Uniwersytetu SWPS oraz z Kancelarii Prawnej Result pod tytułem: „Dwuinstancyjność postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych – przesada czy narzędzie realizacji prawa do dobrej administracji?”, – czyli jak powiedział Anatole France „administracja rządzi źle, ale jej to wybaczam, ponieważ […]


Założenia do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

16 czerwca 2013

W biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju opublikowany został projekt założeń projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. W sekcji „Artykuły” opublikowaliśmy nowy artykuł w sprawie przedmiotowego projektu. Link do artykułu: http://www.prawoweterynaryjne.pl/artykuly/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-panstwowej-inspekcji-bezpieczenstwa-zywnosci-i-weterynarii/ . Link do projektu założeń projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii:http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1446&TabOrgID=1619&LangId=0&AnnouncementId=15296&ModulePositionId=2016 .