Archiwa tagu: bezpieczeństwo żywności

Projekty wspólnotowych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności

5 czerwca 2013

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swojej stronie www.minrol.gov.pl Komisja Europejska przyjęła pakiet dokumentów mających na celu wzmocnienie zdrowia i standardów bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. Pakiet ten zawiera następujące projekty aktów normatywnych rangi rozporządzenia prawa wspólnotowego: w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego […]


Reforma prawa żywnościowego, która przyniesie kres wszelkim reformom

9 maja 2013

Komisja Europejska przyjęła projekt założeń, które mają służyć skuteczniejszemu egzekwowaniu norm prawa żywnościowego. Z Komisji Europejskiej płyną same superlatywy na temat nowego pakietu. Podobno zawarto w nim narzędzia są efektywniejsze, skuteczniejsze  i co ważne inteligentniejsze (sic!). Jednocześnie Komisja Europejska dąży do zmniejszenia liczby aktów prawa żywnościowego  upraszczania przepisów i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw sektora spożywczego. Co […]