Archiwa tagu: Prawo żywnościowe

 Żywność z fabryk-laboratoriów, czyli czy czeka nas wielka rewolucja „postagrarna” ?

28 czerwca 2017

,,Technologia ma uwodzicielską naturę. Zakładamy, że postępy w tej dziedzinie prowadzą zawsze do korzystnych dla ludzi udogodnień. Oszukujemy sami siebie.” „Technologia powinna była uwolnić człowieka od ciężarów życia. Zamiast tego uczyniła go więźniem.” Frank Herbert – ,,Diuna” Czy czeka nasz kolejna rewolucja agralna? Parafrazując i trochę ironizując, za Francisem Fukuyamą, chciałoby się powiedzieć, iż będziemy […]


„Rozsądnie o prawie żywnościowym”

9 listopada 2015

Na czym polegają bezpieczeństwo i jakość produkowanej żywności? Jak przebiegają procedury nakładania administracyjnych kar pieniężnych w prawie żywnościowym? Na czym polega odpowiedzialność producentów żywności w kontekście prawa wyboru konsumenta? Między innymi na te tematy dyskutowano w gronie specjalistów podczas konferencji pt. „Rozsądnie o prawie żywnościowym”, zorganizowanej 28 października 2015 r. we wrocławskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. […]


Rozsądnie o prawie żywnościowym

9 października 2015

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję pt. „Rozsądnie o prawie żywnościowym”, która odbędzie się 28 października 2015 r. we wrocławskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Poza uczelnią w organizację przedsięwzięcia zaangażowali się Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu oraz Kancelaria Prawna RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy sp.k. Konferencja stwarza niepowtarzalną okazję do podjęcia dyskusji na temat praktycznej realizacji norm prawa […]


Założenia do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

16 czerwca 2013

W biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju opublikowany został projekt założeń projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. W sekcji „Artykuły” opublikowaliśmy nowy artykuł w sprawie przedmiotowego projektu. Link do artykułu: http://www.prawoweterynaryjne.pl/artykuly/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-panstwowej-inspekcji-bezpieczenstwa-zywnosci-i-weterynarii/ . Link do projektu założeń projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii:http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1446&TabOrgID=1619&LangId=0&AnnouncementId=15296&ModulePositionId=2016 .  


Projekty wspólnotowych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności

5 czerwca 2013

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swojej stronie www.minrol.gov.pl Komisja Europejska przyjęła pakiet dokumentów mających na celu wzmocnienie zdrowia i standardów bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. Pakiet ten zawiera następujące projekty aktów normatywnych rangi rozporządzenia prawa wspólnotowego: w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego […]


Reforma prawa żywnościowego, która przyniesie kres wszelkim reformom

9 maja 2013

Komisja Europejska przyjęła projekt założeń, które mają służyć skuteczniejszemu egzekwowaniu norm prawa żywnościowego. Z Komisji Europejskiej płyną same superlatywy na temat nowego pakietu. Podobno zawarto w nim narzędzia są efektywniejsze, skuteczniejsze  i co ważne inteligentniejsze (sic!). Jednocześnie Komisja Europejska dąży do zmniejszenia liczby aktów prawa żywnościowego  upraszczania przepisów i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw sektora spożywczego. Co […]