Archiwa tagu: projekty aktów prawnych

Projekty wspólnotowych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności

5 czerwca 2013

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swojej stronie www.minrol.gov.pl Komisja Europejska przyjęła pakiet dokumentów mających na celu wzmocnienie zdrowia i standardów bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. Pakiet ten zawiera następujące projekty aktów normatywnych rangi rozporządzenia prawa wspólnotowego: w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego […]