Archiwa tagu: rozporządzenia wspólnotowe

O zabijaniu — uśmiercanie zwierząt przeznaczonych do celów gospodarczych w świetle przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 oraz regulacji krajowych

8 lipca 2017

W najnowszym „Przeglądzie Prawa i Administracji” nr 108/2017, pod tytułem „Prawna ochrona zwierząt”, możecie Państwo zapoznać się z artykułem O zabijaniu — uśmiercanie zwierząt przeznaczonych do celów gospodarczych w świetle przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 oraz regulacji krajowych, Agnieszki Gruszczyńskiej, doktorantki na Wydziale Prawa Uniwersytetu oraz prawniczki w Kancelarii Prawnej RESULT.  Regulacje, których celem […]


Projekty wspólnotowych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności

5 czerwca 2013

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swojej stronie www.minrol.gov.pl Komisja Europejska przyjęła pakiet dokumentów mających na celu wzmocnienie zdrowia i standardów bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. Pakiet ten zawiera następujące projekty aktów normatywnych rangi rozporządzenia prawa wspólnotowego: w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego […]