Prawo weterynaryjne
www.prawoweterynaryjne.pl
Masz pytanie? Zadzwoń!
tel. + 48 506 066 723
O nas

Strona jest miejscem gdzie publikowane są opinie i artykuły dotyczące prawa weterynaryjnego, prawa żywnościowego oraz z zakresu ochrony zwierząt.

Strona jest jednocześnie Biuletynem Informacyjnym Kancelarii Prawnej RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Zasady współpracy

Zasady współpracy i wynagrodzenie

Współpraca z naszymi stałymi Klientami odbywa się w oparciu o pisemną umowę, precyzującą między innymi zasady współpracy, obowiązki stron oraz warunki finansowe tej współpracy.

W przypadku zleceń dotyczących konkretnej sprawy współpraca opiera się bądź to na zaakceptowanych przez Klienta warunkach przedstawionych w naszej ofercie bądź też w oparciu o dokonane z Klientem ustalenia.

W przypadku świadczenia usług polegających na występowaniu w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi, a także w postępowaniu egzekucyjnym, nasze wynagrodzenie jest, co do zasady, obliczane w oparciu o stawki ryczałtowe wynikające z obowiązujących w danym momencie stosownych przepisów.

Pragniemy podkreślić, iż nasza Kancelaria w sposób bardzo szczegółowy i zawsze dostępny dla swoich Klientów ewidencjonuje czas poświęcony przez poszczególnych pracowników na wykonanie każdego konkretnego zlecenia.

Zasadą jest, iż dobór pracowników realizujących konkretne zlecenie jest uzależniony od rodzaju sprawy oraz stopnia trudności zlecenia tak, aby zoptymalizować jakość świadczonych przez nas usług i jednocześnie zminimalizować koszta wykonania zlecenia, ponoszone przez naszych Klientów.

W przypadku rozpoczęcia stałej współpracy możemy zaproponować stawkę ryczałtową z tytułu prowadzenia stałej obsługi prawnej.

Do naszego wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej w danym momencie stawki (aktualna stawka podatku VAT na usługi objęte niniejszą ofertą wynosi 23%).

2013 Prawo Weterynaryjne - www.prawoweterynaryjne.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.